Proizvodi / Medijapan sobna vrata

Medijapan sobna vrata

Medijapan (MDF) je smesa dobijena od industrijski prerađenog drveta i recikliranog papira uz dodatak hemijskih proizvoda presovanih u pločama raznih debljina, koje nalaze mesto najčešće u proizvodnji nameštaja, ali i stolarije odn. sobnih vrata.

Ova kategorija sobnih vrata se izrađuje od MDF-a i HDF-a (High Density Fibreboard) na našim prostorima poznatiji kao lesonit. HDF ima sličnu strukturu kao i MDF ali je presovan pod većim pritiskom, tako da ima veću tvrdoću), kao osnovnog materijala u kombinaciji sa masivnim (drvenim) elementima tj. ramovima.
Debljina HDF oplata je 3 odnosno 4mm, zavisno od samog modela, koje se lepe na drveni ram popunjen ekstrudiranom ivericom.

Krilo se takođe izrađuje od drvenog rama i HDF oplata koje se lepe na isti, debljina ovih oplata zavisi od modela vrata, tj. da li na krilu treba obraditi kanalure ili ne.

Površina je potpuno ravna i glatka, farba se poliuretanskim bojama u više slojeva, takođe je moguće birati ton boja iz ral karte kao i da li će biti u "sjaj" ili "mat" verziji.